درباره پزشک

 • بیش از ۱۹ سال طبابت
 • برگزاری ده ها کارگاه علمی و تحقیقاتی برای پزشکان، پرستاران و دانشجویان
 • برگزیده بهترین کمیته تحقیقات در دو دوره جشواره علمی پژوهشی رازی به عنوان سرپرست کمیته تحقیقات
 • ۸ سال تدریس
 • ۱۰ سال کار اجرایی و مدیریتی در نظام سلامت کشور
 • دارای ده ها مقاله علمی در زمینه های پزشکی، بیهوشی و درد
 • همکاری با مراکز عملی پژوهشی

تحصیلات

سال مدرک موسسه/دانشگاه
دانشکده پزشکی دانشگاه تورنتو کانادا
دانشگاه های علوم پزشکی گلستان
شهید بهشتی ایران
08/2000 - 09/1993 Doctor of Medicine Golestan University of Medical Sciences, Gorgan
09/2005 – 08/2009 Residency in Anesthesiology Shahid Beheshty University of Medical Sciences, Tehran
دکتر حبیب اله ذاکری

دکتر حبیب اله ذاکری

 • ۰۷۱۳۲۳۱۱۰۹۱

تخصص

 • فوق تخصص کنترل درمان و درد
 • Anesthesia Assistant Clinical Professor
 • Development, Management & Resource Sector Director
 • Head of Anesthesia and Critical Care Department
 • Vice President of the University
 • Non communicable Diseases (NCD) Research Center Principal Investigator