دکتر حبیب اله ذاکری

  • 31 اردیبهشت 1400
  • حبیب اله ذاکری

بیش از ۱۹ سال طبابت برگزاری ده ها کارگاه علمی و تحقیقاتی برای پزشکان، پرستاران و دانشجویان برگزیده بهترین کمیته تحقیقات در دو دوره جشواره علمی پژوهشی رازی به عنوان سرپرست کمیته تحقیقات ۸ سال تدریس ۱۰ سال کار اجرایی و مدیریتی در نظام سلامت کشور دارای ده ها مقاله علمی در زمینه های پزشکی،…