درمان های مداخله گرایانه

درمان هایی که با استفاده از تکنیک های جراحی کوچک و بدون بیهوشی برای بیماران انجام خواهد گرفت تا درد بیماران درمان گردد این درمان ها به صورت زیر میباشد

 • اعمال جراحی دردهای مزمن
 • بلوکهای اندامی با تزریق
 • تزریق نقاط شماشه
 • تزریقات داخل نخاعی
 • اپیدوروسکوپی
 • پرولو تراپی

درمان های دارویی

دارو ها گروهی از مواد شیمیایی یا طبیعی هستند که در بدن تغییرات فیزیولوژیکی ایجاد میکنند که طی آن شرایط برای بیماران بهبود پیدا میکند. شما در این بخش با گروه های اصلی داروهای مصرفی در مطب و کلینیک درد آشنا خواهید شد.

 • دارو های ضد التهاب غیر استروئیدی
 • دارو های ضد افسردگی
 • دارو های ضد تشنج
 • بی حسی های موضعی
 • مخدر ها

طب مکمل و جایگزین

به روش های درمانی کمکی که برای بهبود شرایط بیمار توسط پزش تجویز میگردد درمان های مکمل گفته میشود این درمان ها به صورت مشاوره با سایر همکاران در مطب برای بیماران تجویز میگردد مهمترین روش های درمانی طب مکمل و جایگزین در ادامه برای شما معرفی خواهد شد.

 • تغذیه
 • طب فیزیکی و توان بخشی
 • گرمادرمانی و سرما درمانی
 • اوزون تراپی
 • لیزردرمانی
 • آرام سازی
 • رفتار درمانی