برخلاف تصور عوام، نقرس شاه و گدا، پولدار و فقیر نمی‌شناسد و به مصرف زیاد گوشت ربط چندانی ندارد و با رعایت موارد ساده‌ای در سبک زندگی می توانید از ابتلا به آن پیشگیری کنید. این بیماری از گذشته های دور به نام بیماری پادشاهان یا شاه بیماری ها خوانده شده است. شیوع آن 2/0…