آسیب به مهره های گردن میتواند در نتیجه بیماری هایی مثل تخریب دیسک ، گرفتگی ( در اثر قرار گرفتن گردن در حالت نامناسب یرای مدت طولانی ) یا در اثر حادثه بوجود آید . علایم ممکن است مرتبط با آسیب به خود استخوان ، یا هر بافت دیگری در گردن ، مثل ماهیچه ها…