اوزون درمانی

اوزون درمانی

همان طور که می‌دانید، گاز اوزون یکی از مشتقات اکسیژن است. این گاز در پزشکی کاربرد زیادی دارد که یکی از مهمترین آنها اوزون درمانی است. گاز اوزون در غلظت های مختلف اثرات متفاوتی از خود نشان می‌دهد. برای مثال، در غلظت  ۱۵ ماکرو اثرات ضد التهاب…
اوزون درمانی
,

درمان های کم تهاجمی و تهاجمی

روش های تهاجمی یا جراحی به گروه هایی از درمان های پزشکی گفته میشود که برای دسترسی به محل بیماری و درمان آن از برش های جراحی به  نسبت بزرگ استفاده میشد این روش ها به دلیل افزایش طول درمان، دروه نقاهت طولانی و بالا بودن شانس عفونت با محدودت همراه …