رادیوکولوپاتی های گردنی

گردن درد به دلایل مختلفی ایجاد میشود.

ستون مهره های ناحیه گردن یکی از ساختارهای شگفت انگیز و پیچیده دربدن است

و می تواند وزن سر را درحدود 15 پوند یا 6کیلوگرم یا بیشتر هنگام حرکت در جهات مختلف پشتیبانی کند .

هیچ کدام از نواحی ستون مهره ها چنین آزادی را درانجام حرکات ندارند

وجود این حرکات و پیچیدگی مفصل گردن می تواند باعث ایجاد آسیب دیدگی و گردن درد شود .

بیشترین علت درد گردن ناشی از سه بیماری شایع آرتروز ستون فقرات ، فتق دیسک گردن و سندرم های عضلانی است

که در صورت وجود درد در ناحیه گردن و انتشار آن به دست ها حتی در مراحل اولیه آن بایستی به پزشک مراجعه کرد .

تا تشخیص قطعی و درمان گردن درد در مراحل اولیه صورت گیرد

چرا که در این مراحل بسیار مفیدتر و مؤثرتر با ورزش کردن گردن درد مداوا می گردد .