بیماران مبتلا به درد شانه یکی از چالش های شایع  پزشکان میباشد.

دردشانه از جهت پیچیدگی خود مفصل و اهمیت شانه در عملکرد روزانه فرد بسیار حائز اهمیت میباشد.

بطور کلی علل درد شانه به دو گروه درد علل داخلی و علل خارجی تقسیم میشود.

  1. علل داخلی : به عللی که در خود مفصل شانه باعث بروز درد میشوند گفته میشود و دارای سه مشخصه :
    افزایش درد در طی فعالیت، حساسیت موضعی یا منتشره در معاینه فیزیکی و دردی که با حرکت فعال یا غیر فعال بازو بوجود می آید .
  2. علل خارجی : به عللی که منشا درد در خارج از مفصل بوده . این گونه درد ها مشخصه علل داخلی را نداشته و به سادگی قابل تشخیص میباشند .
    اختلالات عصبی شایع ترین علت خارجی درد های مفصل شانه میباشد .
  3. دردهای ناشی از اختلالات عصبی اغلب به صورت درد هایی است که از گردن شروع شده و تا پایین شانع ادامه پیدا میکند .

تشخیص:

برای تشخیص علل درد شانه معاینات بالینی به همراه روش های الکترودیاگنوز ( نوار عصب- عضله )

و تصویر برداری پزشکی بسیار حائز اهمیت میباشد

انواع درد شانه :

  • درد های رادیکولوپاتی :

این درد ها به طور معمول ناشی از اختلالات ستون مهره های گردنی و بخش فوقانی مهره های سینه ای میباشد

که تشخیص از طریق معاینات بالینی ( نظیر بررسی درماتوم ها ) و تصویر برداری MRI گردنی میباشد

  • اختلالات اعصاب محیطی

علت مشخصی برای بروز این اختلال وجود ندارد ، برای تشخیص از روش های نوار عصب – عضله و معاینات بالینی استفاده میشود

نوروپاتی شبکه بازویی ، درگیری عصب سوپرااسکاپولار ، فلج اعصاب محیطی از نمونه های اختلال اعصاب محیطی که مسئول ایجاد درد شانه است میباشد

درمان های فیزیکی ( فیزیوتراپی ) به خوبی در این بیماران جواب میدهد .

  • آرتریت مفصل شانه :

 شانه از چندین مفصل تشکیل شده است که که مستعد بروز التهاب مفصل ( آرتریت ) در آنها میباشد.

استئوآرتریت ، رماتیسم مفصلی ، نقرس و آرتریت عفونی انواع التهاب مفاصلی هستند

که میتواند باعث بروز درد در ناحیه شانه شود.

استئو ارتریت مهمترین و شایع ترین علت التهاب مفاصل میباشد

درمان درد شانه

درمان درد شانه با توجه به نوع بیماری ایجاد کننده و مدت زمان بیماری درمان میشود

این درمان ها شامل گروه وسیعی از درمان های فیزیکی ( فیزیوتراپی )

دارو درمانی ، تزریق درون مفصلی ، بلوک اعصاب محیطی و مرکزی و درمان های جراحی میباشد