درد اندامی به دو گروه اندام فوقانی و اندام تحتانی تقسیم میشود

زانودرد در بین افراد مسن و ورزش کاران بسیار شایع میباشد چرا که با توجه به فعالیت شدید و سبک زندگی در این افراد بروز پیدا میکند، تشخیص و درمان زانودرد اهمیتی دوچندان دارد چرا که یکی از موارد از کار افتادگی افردا زان‌و درد میباشد از این رو توصیه میشود در مراحل اولیه زانو درد به پزشک مراجعه شود

درد در ناحیه لگن نیز دو دلیل اصلی دارد :

  1. ارتروز مفصل هایی که در ناحیه لگن قرار دارد
  2. تحریک اعصاب ناحیه بخصوص عصب سیاتیک

درد شانه به عنوان یکی از درد های مهم شناخته مشود و معمولا منشا تاندون و عضلانی دارد
درد های ارنج نیز یکی از درد های شایع بخصوص در بین ورزشکاران میباشد سندروم ارنج تنیس بازان و ارنج گلف باز یک نمونه از درد های ارنج میباشند
شانه، ارنج، مچ و حتی انگشتان میتوانند دچار رماتیسم شوند که یکی از مهمترین سندروم های درد میباشد
سندروم تونل کارپال یکی از دردهای التهاب تاندون ها است که معمولا نیاز به دخالت های جراحی دارد
در برخی از موارد اسیب به اعصاب در کمر و گردن میتواند باعث احساس درد در اندام های تحتانی یا فوقانی شود که باید با مراجعه به پزشک و بررسی بالینی به منشا درد اندامی پی برده شود.