مداخلات تهاجمی و کم تهاجمی

روش های تهاجمی یا جراحی به گروه هایی از درمان های پزشکی گفته میشود که برای دسترسی به محل بیماری و درمان آن از برش های جراحی به  نسبت بزرگ استفاده میشد این روش ها به دلیل افزایش طول درمان، دروه نقاهت طولانی و بالا بودن شانس عفونت با محدودت همراه بوده است امروزه با پیشرفت روز افزون علوم و فناوری های پزشکی این روش های درمانی به سمت روش هایی که با حداقل برش ها باعث کاهش طول درمان و شانس ابتلا به عفونت میشود.

درمان های کم تهاجمی امروزه به طور گسترده ای مورد توجه پزشکان و سیستم های درمانی قرار گرفته است چرا که با به حد اقل رساندن دوران بستری بیماران در بیمارستان و اثر بخشی بالایی که طی مطالعات مختلف به  اثبات رسیده است موجب تسریع روند بهبودی بیماران و کاهش هزینه های بیماری شده است  روش های کم تهاجمی در درمان درد های حاد و مزمن بسیار گسترده بوده که برای بسیاری از بیماران سلامتی کامل را به ارمغان می آورد اما در سایر بیماران میتواند

درمان های تهاجمی:

 1. جراحی تعویض مفصل
 2. جراحی لامینکتومی
 3. جراحی دیسکتومی

روش های درمانی کم تهاجمی

 1. تزریق نقاط ماشه ای
 2. پرولوتراپی
 3. بلوک مفاصل
 4. بلوک اندامی
 5. بلوک اپیدورال
 6. بلوک عصب تری ژمینال و گانگلیون اسفنوپالاتین
 7. بلوک سمپاتیک
 8. اپیدوروسکوپی
 9. روش های مداخله گرانه داخل دیسک
 10. ورتبروپلاستی
 11. دیسکوگرافی

[mkdf_elements_holder number_of_columns=”one-column” switch_to_one_column=”” alignment_one_column=””][mkdf_elements_holder_item item_padding=”40px 0% 0px” item_padding_1280_1600=”52px 0% 0px” item_padding_1024_1280=”38px 0% 0px” item_padding_768_1024=”0px 0%” item_padding_600_768=”0px 0%” item_padding_480_600=”0px 0%” item_padding_480=”0px 0%”]

جمع بندی

مداخلات درمانی کم تهاجمی و تهاجمی با توجه به شرایط بیمار توسط پزشک متخصص و فوق تخصص برای بیمار در نظر گرفته میشود به  طور کلی این درمان ها در مراحلی که بیماران به درمان های دارویی و طب مکمل پاسخ مورد انتظار را ندهند برای بیمار انجام میگیرد